PÅ GÅNG   BLOGG   BILDARKIV    LEDAMÖTER    UTMÄRKELSER    PUBLIKATIONER    LÄNKAR   ARKIV   OM NOAK

Om Norrbottens akademin
Uppgifter och Arbetssätt
Norrbottensakademien bildades 1988 på initiativ av Björn Wahlström. Den är till sin juridiska form en stiftelse, vars kapital förvaltas av samfundet Norrbottensakademien. Enligt sina stadgar har samfundet följande ändamål och uppgifter: Samfundet Norrbottensakdemien har som sin huvuduppgift att främja utbildning och forskning vid Luleå tekniska universitet. Akademien kan också stödja annan utbildning och vetenskaplig verksamhet i och för Norrbotten.

Akademiens stöd skall inriktas och utformas så att

- företagande och kulturliv i Norrbotten främjas,
- de som bor och arbetar i Norrbotten stimuleras,
- Norrbotten lyfts fram nationellt och internationellt,
- nordiskt samarbete beaktas,
- ledamöternas egna insatser inom forskning och utbildning tillvaratas.


Akademien kan utge skrifter samt instifta och utdela priser.

Till ledamöter kan väljas personer som under sin ungdom och/eller studietid bott i Norrbotten men som vid invalstillfället är bosatt utanför Norrbottens län. Ledamot bör ha en framskjuten ställning inom sitt yrkesområde. Tanken bakom invalsbestämmelsen är att den som vuxit upp i Norrbotten men senare i livet bosatt sig på annat håll skall ge tillbaka något till sin hembygd med hjälp av de kunskaper, erfarenheter och resurser man senare förvärvat. Akademiens ledamöter väljer in nya ledamöter efter behov av olika slags erfarenhet och kompetens. I första hand inväljs personer med erfarenhet från näringsliv, forskning och utbildning samt kulturliv. 

NOAK Norrbottensakademien    e-post: sekreterare@noak.org    tel: 070-556 56 45