PÅ GÅNG   BLOGG   BILDARKIV    LEDAMÖTER    UTMÄRKELSER    PUBLIKATIONER    LÄNKAR   ARKIV   OM NOAK

Böcker och skrifter
Akademien ger ut böcker och skrifter.


- Varje eller vartannat år utges Norrbottensakademiens årsskrift, som förmedlar kunskap om Norrbotten och information om akademiens verksamhet. Årsskriften kan beställas från Norrbottems Handelskammare, Luleå, eller från akademiens sekretariat (se adress nedan).
- Till sitt 10-årsjubileum hösten 1998 gav akademien ut jubileumsboken Ljuset i norr. Betraktelser från Sveriges bortersta del. Boken innehåller uppsatser och essäer av ledamöter i Norrbottensakademien, bland andra Gerda Antti, Erik Bylund, Phebe Fjellström, Folke Isaksson, Stig Synnergren och Björn Wahlström. I boken ingår också en krönika om akademiens verksamhet 1988-1998. Redaktör är ledamoten Bure Holmbäck. - Boken utges på Carlssons förlag och är nr 1 i Norrbottensakademiens skriftserie.
- Under 2002 utkom skrift nummer 2 ledamoten Phebe Fjellströms, Kvinnoliv och måltidsglädje. Kosthåll och resurser inom det nordliga rummet och skrift nummer 3 ledamoten Lennart Lundmarks, Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm. Svenska statens samepolitik i rasismens tidevarv.
- Under 2003 har ledamoten Folke Isaksson tillsammans med nobelpristagaren Seamus Heaney publicerat boken Periferi-centrum/Periphery-Centre på både svenska och engelska. Boken ingår som nr 4 i skriftserien
- Akademien har under 2004 lämnat ekonomiskt stöd till författaren Roger Melin för att ge ut boken "Gån", vandringar i Muddus och andra nordliga skogar. Boken ingår som nummer 5 i akademiens skriftserie.
- Under 2006 har akademien lämnat ekonomiskt stöd till författaren Gerda Lindskog för att ge ut boken "Vid svenskhetens nordliga utposter. Om bilden av samerna i svensk barn- och ungdomslitteratur under 1900-talet". Boken ingår som nummer 6 i akademiens skriftserie.
- 2010 blir Norrbotten 200 år.
Inför jubiléet har Norrbottensakademien tagit fram en jubileumsbok Dokument Norrbotten.
Boken är nummer sju i Norrbottensakademiens skriftserie.
Maurits Nyström, universitetslektor, och Jan-Olov Nyström, författare, har skrivit.
Boken är rikt illustrerad med bilder av fotograf Pär Domeij

Boken är ett praktverk, linnetrådsbunden med linnepärmar och präglat länsvapen.
Tryckt på 170 gr Galerie Art papper. 168 sidor med 150 bilder, kartor och illustrationer.
Och nu finns boken, Det Nya Norrbotten inkl. Akademiens årsskrift 2010-2011 med akademiledamoten Maurits Nyström som huvudredaktör. Den släpptes november, 2012 i samband med NOAK-dagen.
Boken gav genklang i press och radio.
Olika stämmor kommer till tals. De nio bidragen speglar Det Nya Norrbotten  i olika tonarter, såväl optimism som pessimism kommer till uttryck rörande den aktuella omvandlingsproblematiken. Maurits har många gånger framhållit att det är läsaren som reflekterar och drar slutsatser över innehållet i "det lästa", så välkommen även Du att göra det! Du kan nämligen beställa boken till ett rabatterat pris om 200 kr. av NOAKS ständiga sekreterare; adressen hittar Du på www.noak.org. Finns bara 10 ex kvar av "Praktverket".

Läs mer om boken här.

NOAK Norrbottensakademien    e-post: sekreterare@noak.org    tel: 070-556 56 45