PÅ GÅNG   BLOGG   BILDARKIV    LEDAMÖTER    UTMÄRKELSER    PUBLIKATIONER    LÄNKAR   ARKIV   OM NOAK

Priser och stipendier
Akademien utdelar ett antal priser och stipendier:

- Teknologpriset: Instiftat 1996. Utdelas årligen till teknolog(er) vid LTU för framstående studier inom de tekniska och naturvetenskapliga vetenskaperna inom grund-, avancerad eller vid särskilda skäl forskarutbildnings-nivå (dock ej för färdig avhandling) vid Luleå tekniska universitet. Prissumma: 10 000 kr 
- Ekonompriset: Instiftat 2001. Utdelas årligen till student(er) vid LTU för framstående studier inom de ekonomiska vetenskaperna inom grund-, avancerad eller vid särskilda skäl forskarutbildningsnivå (dock ej för färdig avhandling) vid Luleå tekniska universitet. Prissumma: 10 000 kr
- Pedagogpriset: Instiftat 2001. Utdelas årligen till student(er) vid LTU för framstående studier inom de pedagogiska vetenskaperna inom grund-, avancerad eller vid särskilda skäl forskarutbildningsnivå (dock ej för färdig avhandling) vid Luleå tekniska universitet. Prissumma: 10 000 kr
- Hälsovetenskapliga priset: Instiftat 2007. Utdelas årligen till student(er) för framstående studier inom det vårdvetenskapliga området inom grund-, avancerad eller vid särskilda skäl forskarutbildnings¬nivå (dock ej för färdig avhandling) vid Luleå tekniska universitet. Prissumma: 10 000 kr
- Forskarstipendiet: Instiftat 1999. Utdelas årligen för framstående forskningsinsats vid Luleå tekniska universitet inom småföretagande och entreprenörskap eller inom samhällsvetenskap och humaniora. Olika typer av insatser kan belönas, såsom en förtjänstfull avhandling eller annan forsknings¬rapport, en väl genomförd empirisk studie, eller goda forskarhandledningsinsatser. Prissumma: 20 000 kr.
- Konstnärliga priset: Instiftat 2010. Utdelas årligen till student vid LTU för framstående studier inom musikutbildningen eller till student vid LTU för framstående studier inom skådespelarutbildningen. Forskarstudenter kan inte kandidera till detta pris. Prissumma: 10 000 kr(tidigare  musikpriset instiftat 2010).
- Idrottspriset tilldelas varje år en aktiv idrottsutövare i klassen U20/21 med bakgrund i Norrbotten. Ändamålet är att stödja stipendiatens utbildning eller förkovran inom yrkeslivet. (instiftat 2004).
- Anisbrödpriset delas ut årligen till i eller utom Norrbotten verksam person eller grupp, vars insatser betytt mycket för länet och dess innevånare (instiftat 2004).
- SKUM-priset, utdelas årligen. Vartannat år tilldelas det en i Norrbottens län verksam ung bildkostnär ( 18 – 30 år ). Vartannat år ges priset till en person verksam inom Norrbottens län för framstående insatser inom länets kulturliv (instiftat 1994)
- Filmsparken utdelas tillsammans med Filmpool Nord och Luleå kommun. Avsikten är att uppmärksamma den regionala filmverksamheten genom att utmärka en filmproduktion, ett filmmanus eller insatser som breddat eller stärkt filmintresset eller filmkulturen på ett avgörande sätt. Juryn består av vardera en representanr för Luleå kommun, Filmpool Nord och NOAK. (instiftat 2003)

NOAK Norrbottensakademien    e-post: sekreterare@noak.org    tel: 070-556 56 45