PÅ GÅNG   BLOGG   BILDARKIV    LEDAMÖTER    UTMÄRKELSER    PUBLIKATIONER    LÄNKAR   ARKIV   OM NOAK

 Björn Wahlström 1925- 2016

Björn Wahlström avled 3 februari 2016 i Saltsjöbaden, nyss 90 år fyllda. Han var född i Luleå 3 december 1925.

Björn Wahlström grundade och instiftade stiftelsen och samfundet Norrbottensakademien (NOAK) 1988. Initiativet var ett uttryck för hans djupa intresse och engagemang för Norrbotten. Om Björn Wahlström och Norrbottensakademien kan man läsa en innehållsrik uppsats av Lisa Keisu Lennerlöf, ”Norrbottensakademien och Norrbotten 1988- 2015”, i akademiens senaste årsskrift, utgiven i november 2015. Akademiens gåva till Björn vid hans 90-årsmottagning var att dela ut årsskriften till alla hans gratulanter.

Vid samma tillfälle karaktäriserade den tidigare bankmannen Hans Dalborg Björn Wahlströms förmåga till överblick och strategiskt tänkande och handlande som styrelseordförande. Någon vecka tidigare hade Dalborg varit med vid SyrelseAkademiens utdelning av Guldklubban till allmänt erkänt skickliga ordförande. Hade utmärkelsen funnits på Björns aktiva ordförandetid hade han varit den mest självklare mottagaren sa Dalborg.
Att lyssna till Björn Wahlström kunde kännas som att lyssna till historiens vingslag. Ett sådant tillfälle var senhösten 2008 vid ett NOAK-arrangemang i ett fullsatt Kulturens hus i Luleå, när Björn och Jacob Palmstierna kommenterade och diskuterade globala ekonomiska kriser i ljuset av den just påbörjade världsomspännande finanskrisen.

Vid mer personligt hållna samtal, i snävare kretsar, kunde han yppa funderingar av filosofisk art, långt från den turbulens som skapas av industriell och finansiell omvandling. Vid en NOAK-sammankomst i Forsmark, sent 1990-tal, mindes Björn tillbaka på studentmiljön i Uppsala runt 1950. Han nämnde influenser från den amerikanske författaren Carl Sandburg och den svenske filosofen Ingemar Hedenius. Ifrågasättande och förnuftstro var två honnörsbegrepp.

Christina Lindqvist hade ett intervjusamtal med Björn Wahlström inför hans 75-årsdag senhösten 2000. Samtalet speglar väl hans aktiva liv, som spände över många fält.
Christina och Björn har ordet.(länk till intervjun i pdf)

Maurits Nyström

 

 Utskriftsvänlig version i nytt fönster »

NOAK Norrbottensakademien    e-post: sekreterare@noak.org    tel: 070-556 56 45