PÅ GÅNG   BLOGG   BILDARKIV    LEDAMÖTER    UTMÄRKELSER    PUBLIKATIONER    LÄNKAR   ARKIV   OM NOAK

Pristagare 2012

Teknikpriset - Adam Lärkeryd
NOAKs teknikpris 2012 går till den nyblivna civilingenjören Adam Lärkeryd.
Adam Lärkeryd, uppvuxen i Skellefteå, är en mycket duktig student, med högsta betyg i stort sett alla kurser. Han är ambitiös och duktig både teoretiskt och experimentellt.
Han utförde sitt examensarbete på civilingenjörsutbildningen Datateknik i samarbete med LKAB, där han tog fram de nödvändiga algoritmerna för att kunna mäta volymen av enstaka järnmalmspellets genom 3D ytmätningar. Hans arbete utgör grunden för att kunna utveckla ett prototypsystem för mätningar.
NOAK anser att Adam Lärkeryd är en värdig mottagare av årets teknikpris.

Ekonomipriset - Kristoffer Bäckström
Kristoffer Bäckström har skrivit uppsatsen ”Innovation and public policy in solar energy: An econometric study based on patent counts”, som är ett examensarbete (30 hp) i nationalekonomi på Civilekonomprogrammet. Uppsatsen använder patentdata för flera länder över en längre tidsperiod för att med hjälp av ekonometriska metoder studera hur energipolitiken påverkat innovationsbenägenheten i solenergiteknologi. Bäckström har gjort ett imponerande jobb med att samla in data och diskutera dess reliabilitet samt validitet. Han utgår från teorin om endogen (inducerad) teknisk utveckling och använder avancerade metoder (s.k. count data modelling) för att analysera effekterna av t.ex. stödformer och FoU (och deras interaktion) på patentbenägenheten. Uppsatsen genererar flera viktiga resultat och är så pass bra att den (i en förkortad version) skulle kunna publiceras i en erkänd vetenskaplig tidskrift.
Kristoffer Bäckström är en värdig mottagare av NOAKs ekonomipris.

Pedagogikpriset - Malin Kristoffersson
Malin Kristoffersson har under sin utbildning till i idrott för yngre elever visat att hon på ett föredömligt sätt kan omsätta vetenskapliga rön och beprövad erfarenhet till undervisning i idrottshallen/klassrummet. Hon har visat på kunskap, förståelse och en ambition som uttrycker hennes stora respekt inför den läraruppgift hon har framför sig. Nämligen att utveckla små barns lärande.
Baserat på Malins ambition och kunnande kommer hennes elever att ha goda förutsättningar att få en lyckosam start under de första skolåren, och en kunskapsbas att bygga vidare på genom skoltiden.
Akademien anser att Malin Kristoffersson vara en värdig mottagare av pedagogikpriset.

Konstnärliga priset - Kristina Platonova
Kristina Platonova kom från Ryssland till Sverige och Musikhögskolan i Piteå våren 2009, nyss fyllda 17 år, och fick dispens för att börja läsa Svenska och instrumentalkurser. Hösten 2011 antogs hon till det konstnärliga kandidatprogrammet med tvärflöjt som huvudinstrument.
Kristina har uppvisat mycket stor fallenhet för spel på sitt instrument och har en mycket god musikalisk uppfattning och tolkningsförmåga. Det är en sann njutning att höra henne framträda som solist, och hon är även en utmärkt ensemblemusiker. Därtill behärskar hon ett flertal andra instrument, bl.a. harpa.
2009 anmäldes Kristina till tävlingen om ”Polstjärnepriset”, och gick så långt som till final.
I maj 2010 vann hon RUM:s* tävling för blåsare i åldersgruppen 15-19 år.
NOAK finner att Kristina Platonova är en värdig mottagare av Norrbottensakademiens konstnärliga pris 2012.

Forskarpriset - Roine Viklund
Roine Viklund disputerade vid LTU våren 2012 i teknikhistoria. Avhandlingens titel är: ”Riksgränsbanans elektrifiering, stat och företag i samverkan: 1910-1917”. Viklund har i sin avhandling på ett förtjänstfullt sätt analyserat en viktig del av Norrbottens historia och den har omnämnts som en av de stora Norrbottensavhandlingarna.
Det är ett mycket stort empiriskt material som Viklund analyserat med hjälp av samhällsvetenskaplig metod och teori. Viklund både enkelt och vetenskapligt beskriver elektrifieringen av Riksgränsbanan som belyser den oerhörda komplexitet som projektet förde med sig av såväl tekniska- som mer geografiska- och klimatrelaterade skäl.
Avhandlingen har uppmärksammats utanför Ltu vid flera tillfällen.
NOAK finner Roine Viklund vara en värdig mottagare av årets forskarpris.

Hälsovetenskapliga priset-Katja Warm
Katja Warm arbetar som läkare på Sunderbyns sjukhus.
Hon får priset som försteförfattare till artikeln: Warm K, Backman H, Lindberg A, Lundbäck B, Rönmark E.
Low incidence and high remission of allergic sensitization among adults. J Allergy Clin. Immunol. 2012 Jan;129(1):136-42. Epub 2011 Oct 5.Katja Warm får priset för studier inom det hälsovetenskapliga området vid Norrbottens läns landsting eller vid Luleå tekniska universitet och som avslutats med en framstående uppsats som publicerats i en högrankad vetenskaplig tidskrift. Således en värdig mottagare av Norrbottensakademiens Hälsovetenskapliga pris.

SKUM-priset - Katarina Kieri
Katarina Kieri har en särskild blick för detaljer och ett öra känsligt för språkets allra minsta beståndsdelar. Ända sedan debuten 1993 har hon formulerat sig genom det outsagda och utvecklat sin förmåga att liksom se vid sidan av i diktsamlingar, romaner, dramatik, bilderböcker och tidningskrönikor. Hennes litterära fält är stort och som författare ser hon längre än till skarpa genregränser och läsares ålder.
Katarina Kieri är denna höst aktuell med romanen "Mellan dig och dig", hennes femte ungdomsroman i ordningen. I sina romaner återvänder hon ofta till Norrbotten och Luleå. I den senaste vuxenromanen "Morbror Knuts sorgsna leende" skildrade hon bland annat den stora rörelsen bort från Tornedalen och tvåspråkigheten som präglar många norrbottningars liv.
Många gånger prisad, bland annat av Svenska akademien och med Augustpriset (2004), arbetar hon målmedvetet vidare på ett mycket produktivt författarskap som förmår skingra skuggor och lätta tyngder.
Katarina Kieri tilldelas med varm hand Norrbottensakademiens SKUM-pris för 2012.

 

ANIS-brödet – Linn Huuva
Linn Huuva på Viddernas Hus är en fantastisk ambassadör och extra spännande nu när Swedish Lapland tar plats på den internationella matarenan med våra unika traditioner och råvaror. Hon är verkligen en förebild med en säker kulturell och kvalitativ kompass! De har både restaurang och café i Jokkmokk plus att de tillverkar egna produkter som de säljer via olika distributörer! Linn Huuva är en värdig mottagare av NOAKs ANIS-bröd.

 

 


Per-Ola Erikssons pris – Trygge Bergman
I Norrbotten finns många företag som förädlar och producerar livsmedel av högsta kvalité baserade på råvaror från jordbruket, naturen och havet. Kalix löjrom är en unik produkt som EU-kommissionen gett statusen ”Skyddad ursprungsbeteckning”. Kalix löjrom bidrar aktivt till att göra Norrbotten känt. Tryggve Bergmans aktiva insatser på olika plan banade vägen för att Kalix löjrom - Bottenvikens röda guld - blev Sveriges första livsmedel med ursprungsmärkning. Med stort kunnande, social kompetens, engagemang, målmedvetet och strategiskt arbete under många år har Tryggve Bergman samlat olika livsmedelsproducenter i Norrbotten och varit en ledande kraft för utvecklingen av ”Matproducenter i norr” som nu omfattar ett drygt 30-tal företag.

Tryggve Bergman tilldelas Per-Ola Erikssons pris som är Norrbottensakademiens gåva i samband med hans avgång som landshövding i Norrbottens län tillika preses i Norrbottensakademien.

Tryggve Bergman tilldelas priset för sitt målmedvetna arbete att få Kalix löjrom som Skyddad ursprungsbeteckning samt för sitt engagemang för Matproducenter i Norr som nu spelar en viktig roll i Matlandet Sverige.

 Utskriftsvänlig version i nytt fönster »

NOAK Norrbottensakademien    e-post: sekreterare@noak.org    tel: 070-556 56 45